Cennik wypożyczenia strojów karnawałowych

Dla dziecka

Stan­dar­d­owy okres wypoży­czenia stroju to 1 doba lic­zona od momentu wypoży­czenia stroju (sob­ota oraz niedziela są trak­towane jako 1 doba).

rodzaj stroju cena
strój dziecięcy z dodatkami 40 zł/​doba

buty, baletki itp. | 510 zł/​doba
Opłata za zagu­bione lub zniszc­zone ele­menty stroju, zgod­nie z aktu­alną ofertą sprzedażową, np z alle­gro. Koszt zagu­bionych wiesza­ków 2 zł/​sztuka, pokrowiec 15 zł/​sztuka.

Dla dorosłego

rodzaj stroju cena
strój dla osoby dorosłej z dodatkami 50 zł/​doba

kaucja | 2040
Opłata za zagu­bione lub zniszc­zone ele­menty stroju, zgod­nie z aktu­alną ofertą sprzedażową, np z alle­gro. Koszt zagu­bionych wiesza­ków 2 zł/​sztuka, pokrowiec 15 zł/​sztuka.

rodzaj stroju cena
maskotka reklam­owa 120 zł/​doba

kaucja | 200
Opłata za zagu­bione lub zniszc­zone ele­menty stroju, zgod­nie z aktu­alną ofertą sprzedażową, np z alle­gro. Koszt zagu­bionych wiesza­ków 2 zł/​sztuka, pokrowiec 15 zł/​sztuka.

Cen­nik obow­iązuje od 1 sty­cz­nia 2020 roku.

Zobacz też: