Cennik wypożyczenia strojów karnawałowych

Dla dziecka

Stan­dar­d­owy okres wypoży­czenia stroju to 1 doba lic­zona od momentu wypoży­czenia stroju (sob­ota oraz niedziela są trak­towane jako 1 doba).

rodzaj stroju cena
strój dziecięcy z dodatkami 30 zł/​doba

buty, baletki itp. | 510 zł/​doba kaucja | 2030

Dla dorosłego

rodzaj stroju cena
strój dla osoby dorosłej z dodatkami 50 zł/​doba

kaucja | 2040

Cen­nik obow­iązuje od 1 sty­cz­nia 2015 roku.

Zobacz też: