W Karnawale zapraszam do Pszczyny!! Do DOMU USŁUG.

5 lat temu
Dom usług 001

Sezonowa siedz­iba : DOM USŁUG, Pszczyna, ul. Kopernika 26

Zapraszam wszys­t­kich balow­iczów już od 5 sty­cz­nia do sezonowej siedz­iby WYPOŻY­CZALNI na czas kar­nawału!! Spo­tykamy się w DOMU USŁUG w samym cen­trum Pszczyny!!

W cza­sie ferii zapraszamy od 16 do 18!!
a w soboty od 10 do 13!!

Wyślij znajomemu