W Karnawale zapraszam do Pszczyny!! Do DOMU USŁUG.

4 lata temu
Dom usług 001

Sezonowa siedz­iba : DOM USŁUG, Pszczyna, ul. Kopernika 26

Zapraszam wszys­t­kich balow­iczów już od 30 grud­nia do końca kar­nawału do siedz­iby WYPOŻY­CZALNI na czas kar­nawału!! Spo­tykamy się w DOMU USŁUG w samym cen­trum Pszczyny!!

Czekam na Was od 14 do 19, a w soboty od 10 do 13!!

Wyślij znajomemu